EN RU TM
Eltmek we ýer aýyrmak

+993 65 711-811 / 90 60 77

Bize ýazylyň

Facebook, Line, Vk, Instagram

«Saraý» – Türkmenistan, Aşgabadyň kalbyndaky gizlin dür-dänesidir


Tagamnama, ýerli we ter önümleri ulanmak bilen dünýä tagamlarynyň datly, nusgawy nahar görnüşlerini Size höderleýär
we gowy saklanan milli el (piwo), senet piwosy, ýerli jin we nepis çakyrlaryň dürli görnüşleri bilen üstini ýetirýär. Hökman günüň batyşyna syn edip, Aşgabatda iň ajaýyp balyklaryň we
çipsleriň birini dadyp görüň!


Habarlaşmak üçin

info@saray.pub

Iş sagatlary

Her gün
Pab sagat 09:00-dan 23:00 çenli açyk
Nahar 09:00-dan 23:00 çenli berilýär

Ýerleşýän ýeri

Aşgabat, Türkmenistan
Görogly, 122 öý.
Söwda merkezi «Aşgabadyň Ýalkymy»

+993 65 711-811 / 90 60 77

Saraý Pub